Latest

NComputing RX300 Thinclient

NComputing RX300 Thinclient

NComputing RX300 Thinclient..

NComputing L350 Thinclient

NComputing L350 Thinclient

NComputing L350 Thinclient>>FeatureL250L300L350Full Screen VideoxxxHigh availability loginxxxR..

NComputing L250 Thinclient

NComputing L250 Thinclient

NComputing L250 Thinclient>>FeatureL250L300L350Full Screen VideoxxxHigh availability loginxxxR..

NComputing L300 Thinclient

NComputing L300 Thinclient

NComputing L300 Thinclient>>FeatureL250L300L350Full Screen VideoxxxHigh availability loginxxxR..

Centerm D660-I54G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I54G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I54G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel i5-4570s quad core 2.9GHzOperating SystemWES7 ..

Centerm D660-I34G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I34G120G Thinclient MiniPC

Centerm D660-I34G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel i3-4170 dual core 3.7GHz or Intel i5-4570s qua..

Centerm D610-Q4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-Q4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-Q4G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel Quad-Core 2.0GHzOperating SystemWES7 / WES8 / W..

Centerm D610-D4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-D4G120G Thinclient MiniPC

Centerm D610-D4G120G Thinclient MiniPCProcessorIntel Dual-Core 2.41GHzOperating SystemWES7 / WES8 / ..

Centerm C92-Q2G8G Thinclient

Centerm C92-Q2G8G Thinclient

Centerm C92-Q2G8G Thinclient>>ProcessorIntel Dual-Core 2.41Hz or Intel Quad-Core 2.0GHzOperati..

Centerm C92-D2G8G Thinclient

Centerm C92-D2G8G Thinclient

Centerm C92-D2G8G ThinclientProcessorIntel Dual-Core 2.41Hz  option (Intel Quad-Core 2.0GHz)Ope..

Centerm C10 Thinclient

Centerm C10 Thinclient

>>ProcessorARM Cortex A9 Dual-Core 1.5GHzOperating SystemCenterm Operating System (Linux)VDI/H..

Centerm C71 Zeroclient

Centerm C71 Zeroclient

Centerm C71 ZeroclientProcessorTeradici PCoIP 2321 zero clientOperating SystemN/AManagementTeradici ..

Centerm C75 Zeroclient

Centerm C75 Zeroclient

Centerm C75 Zeroclient máy tính thiết kế chuyên cho các giải pháp:Windows MultiPoint Server ™Userful..

vCloudPoint vMatrix Classroom Control

vCloudPoint vMatrix Classroom Control

Phần mềm quản lý lớp học hỗ trợ cho các thiết bị Zeroclient dùng với hệ điều hành Microsoft Windows ..

vCloudPoint vMatrix

vCloudPoint vMatrix

Phần mềm vmatrix Server Manager, được cài đặt trên máy host, tăng cường hiệu quả làm việc và khả năn..

vCloudPoint V1 Zeroclient

vCloudPoint V1 Zeroclient

CloudPoint là giải pháp zeroclient, chia sẻ 1 máy tính ra nhiều người dùng với chi phí thấp nhất và ..